Flashback Friday

zakemedia-original-logo

Flashback Friday

Our original Zake Media logo…

Zake Media